SFORA GIAO LƯU VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Tuần qua các VIP của Sfora đã có buổi giao lưu với các anh chị tình nguyện viên câu lạc bộ Bamboo. Mặc dù còn rào cản về ngôn ngữ và hạn chế trong giao tiếp nhưng với sự nhiệt tình của các anh chị đã giúp các VIP mở cánh cửa hoà nhập với mọi người.

Tuy hạn chế trong giao tiếp nhưng qua những giao điệu bài hát, những trò chơi vui nhộn, những bài nhẩy sôi động đã xoá tan đi những rào cản đem các VIP và các anh chị tình nguyện viên xích lại gần nhau.

Cảm ơn các anh chị tình nguyện viên của câu lạc bộ Bamboo đã đến giao lưu cùng các VIP của Sfora!!!