THẾ GIỚI CỦA TRẺ QUA TRANH VẼ TẠI TRƯỜNG SFORA

Vẽ tranh là chính là phương thức các em giao tiếp với thế giới bên ngoài, thay vì nói trực tiếp, các em dùng nghệ thuật, dùng cái đẹp để hòa nhập với thế giới. Đó chính là sự khác biệt đáng trân trọng của trẻ tự kỷ.

Thông qua các sản phẩm nghệ thuật; định hướng giáo dục và việc làm tương lai cho nhóm trẻ tự kỷ có năng khiếu nghệ thuật; truyền cảm hứng cho các gia đình có con tự kỷ; thay đổi nhận thức cộng đồng về chứng tự kỷ theo hướng tích cực.

Dưới đây là những tác phẩm nghệ thuật của Quang Hưng vẽ vào giờ hoạ tại trường Sfora.